Visi – Misi

Dalam menjalankan roda sebuah komunitas, agar kedepan bergerak sesuai dengan koridor pergerakan maka diperlukan adanya visi dan misi untuk menyamakan persepsi tentang sebuah makna pergerakan komunitas. Kampoeng dolanan mempunyai :

VISI

“Menjadi Pusat Kajian dan Mengedukasi Masyarakat Tentang Permainan Tradisional  Dunia dengan filosofinya.”

 

MISI

  1. Melakukan kajian terhadap permainan tradisional dunia
  2. Membuat program yang terjun ke masyarakat untuk mengenalkan permainan tradisional
  3. Mengedukasi masyarakat tentang filosofi permainan tradisional 

 

Visi dan misi tersebut harus selaras dengan konsep kampoeng dolanan yang mewujudkan pendidikan Ki Hajar Dewantara dan penerapan pembelajaran Ki Hadi Sukatno melalui permainan tradisional dan tembang dolanan.

 

PRINSIP PENDIDIKAN DI KAMPOENG DOLANAN

Setiap orang adalah guru, setiap waktu adalah belajar dan alam raya adalah sekolahnya.